Baggrund og formål

Baggrund

Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan på baggrund af et ønske fra Forberedende grunduddannelse (FGU) Fyn, der gerne vil etablere sig i lokaler på Lindholm Havnevej 33, 5800 Nyborg. Nyborg byråd ønsker at give mulighed for, at FGU kan benytte en eksisterende bygning i området, der i den hidtidige planlægning har kunne benyttes til bl.a. kontorformål. Byrådet finder, at kontorformål og uddannelsesformål til voksne med fordel kan sameksistere i området og at FGU's elever kan få gavn af nærheden til de mange erhvervsvirksomheder i havneområdet.

Formål

Denne lokalplan har til formål at supplere gældende lokalplan nr. 222 for at muliggøre uddannelsesformål til voksne inden for et nærmere angivet område inden for planens delområde 2, der hidtil har været planlagt til virksomheder i miljøklasse 1-3, administrations-, lager-, service- og udstillingsvirksomhed med tilknytning til havnen eller som indgår i erhvervsparken. Som en del af dette formål følger også, at planen skal sikre, at der ikke opstår konflikter med de nærliggende havne-, produktions- og risikovirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder.