Gældende lokalplan og zonestatus

Lokalplanområdet ligger i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan. Lokalplanens delområde 1 og 2 overføres ved vedtagelsen af planen til byzone mens delområde 3 forbliver i landzone.