Bilag 2 - Lokalplanområdets opdeling og anvendelse