Skoledistrikt og skolekapacitet

Lokalplanområdet ligger inden for Vibeskolens skoledistrikt.