Bilag 3.a - afd. Carlsminde. Administrative grænser