Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der er adgang til lokalplanområdet fra Bryggerivej, som tilgås via krydset Storebæltsvej/Bryggerivej. 

Bryggerivej har status som privat fællesvej. De planlagte veje indenfor lokalplanområdet får ligeledes status af privat fællesvej.    

Der er cykel- og gangsti langs Storebæltsvej og fra enden af Bryggerivej, som skaber forbindelse til blandt andet skoler og Nyborg Station. 

Trafikplan og kollektiv transport

Den nye bebyggelse har god adgang til lokale og regionale transportmuligheder. Der er ca. 500 m til Nyborg Station, hvorfra der kører både tog og busser.