Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger centralt i Ullerslev og omfatter et areal på ca. 2,8 ha. Lokalplanen omfatter Ullerslevcenteret og de omkringliggende butiks- og erhvervsejendomme, samt arealer med offentlige p-pladser tilknyttet centeret. Lokalplanens afgrænsning fremgår af kortet herunder.  

Området er bygget igennem 1970-erne og 80-erne og har sammen med det tidligere Ullerslev rådhus fungeret som centrum for handel og servicefunktioner. Ligesom mange andre bymidter er området under forandring med færre butikker og virksomheder, hvorfor det er blevet aktuelt med en omdannelse af området. 

Lokalplanområdet ligger langs med Lundsager og tæt på plejecenter, børnehave, skole, kultur- og idrætscenter, samt flere boligområder. Flere af ejendommene har adgang direkte fra Lundsager, mens Teglgårdsvej betjener den sydlige del af centerområdet. Egevangsvej betjener den nordlige del af centerområdet og en en blind, forholdsvis smal, men dog befærdet vej. Lokalplanområdet er internt forbundet med stier, der ligeledes kobler sig op på overordnede stier mod blandt andet Bondemosen, kultur- og idrætscenteret, skole mm. 

Området falder fra nordøst og mod syd med ca. 5 m - niveauforskellen opleves i området i form af eksempelvis støttemure, små skråninger og terrasser på den sydlige p-plads.   

Det nuværende bebyggede miljø i og omkring centeret er kendetegnet ved forholdsvis lave bebyggelser i primært 1 og 1½ etage. Mange af bygningerne er opført i mursten i røde og gule nuancer, mens tagmaterialerne spænder over tagpap, tegl- og betonsten anvendt på saddeltage, tage med ensidig taghældning og flade tage. 

Centerområdet indeholder flere store og karaktergivende træer og ubebyggede arealer er begrønnet med både træer, buske og græsser.