Planlægning i kystnærhedszonen

Lokalplanområdet – eller en del af lokalplanområdet - er beliggende mindre end 3 km fra Storebælt og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. (§ 5a, stk. 4(byzone)/ § 5a, stk. 3(sommerhusområde og landzone).

Redegør for påvirkningen eller mangel på samme.