Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i et eksisterende boligområde, der primært består af række- og dobbelthuse, samt enkelte fritliggende enfamiliehuse.  

Området ligger syd for Ringvej i Ørbæk og tæt på plejecenter Rosengården. Området vejbetjenes af Enebærvej, der har to ind- og udkørsler til Tjørnevej. Mange af boligområdets parkeringspladser er samlet i små grupper og placeret langs med Enebærvej.   

Lokalplanen omfatter ejendommen, Enebærvej 3, der består af et fritliggende enfamiliehus opført i 1989. Huset er på 250 m2 og udført i et plan med facader i mursten og med valmet tag. Huset har tidligere været anvendt til døgninstitution.