Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Lokalplanområdet vejbetjenes af tre offentlige veje: 

  • Egevangsvej, der har status som lokalvej (blind vej, tung trafik til primært dagligvarebutikken)   
  • Lundsager, der har status som lokalvej (bus/skolevej) 
  • Teglgårdsvej, der har status som lokalvej (boligvej)  

Fra alle tre veje er der adgang til planområdet. 

Planområdet er forbundet med de omkringliggende by- og naturområder via flere stier. Stierne fremgår af kortet herunder. Den aktuelle planlægning sikrer, at der fortsat er stiforbindelser gennem området.   

Kortet viser, hvilke veje, som betjener lokalplanområdet, samt eksisterende og primære stiforbindelser gennem lokalplanområdet. 

Trafikplan og kollektiv transport

Ullerslev ligger på hovedvejen mellem Odense og Nyborg og har desuden adgang til den Fynske motorvej via Nyborg vest eller Langeskov. Fynbus forestår den kollektive transport til og fra Ullerslev.