Planens indhold

​Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsen og anlæg i kolonihaverne på kommunalt areal i Nyborg Kommune. Områderne fremstår i dag med bebyggelse og anlæg, der flere steder ikke overholder de ordensreglementer, der gælder for kolonihaver i Nyborg Kommune, og som er bestemt i Nyborg Kommunes kolonihavereglement. Kolonihaver er omfattet af Lov om kolonihaver (Kolonihaveloven) og Planloven. Dertil kommer de enkelte haveforeningers regler og vedtægter. 

Lokalplanen muliggør

  • bebyggelse på de enkelte lodder
  • ensartet kommunal administration for alle kolonihaver
  • at den oprindelige tanke bag kolonihaverne som et fristed for familier fra de tætte bykvarterer respekteres og videreføres
  • at kolonihaverne bevares som en vigtig del af Nyborg Kommunes rekreative og kulturelle arv, - nemlig fortællingen om etablering af kolonihaver og anden rekreativ bebyggelse, og de ønskes derfor bevaret
  • at sikre, at områderne fortsat indgår i byens grønne areal som en væsentlig del af byens rekreative ressource.
  • at styrke områdernes biodiversitet og bevare områdernes større træer, hækbeplantning og grønne præg.