Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger ved Storebæltsvej, der er den primære indfaldsvej til Nyborg, når man ankommer fra motorvejen i øst. Lokalplanområdet ligger ved overgangen fra erhvervs- og butiksområdet ved motorvejen til beboelseskvartererne i bymidten.

Lokalplanområdet har form som en trekant og afgrænses mod syd af Storebæltsvej, mod vest og nordvest af hhv. dagligvarebutik og togbane og mod øst og nordøst af skovbevoksning og kolonihaver.     

Lokalplanområdet ligger derudover syd for det rekreative område ved Svanedammen, der går helt op til Nyborg Station. Sydvest for området planlægges for et nyt offentligt sundhedshus og sydøst for området skal den tidligere "Lynfrost" omdannes til aflastningscenter for detailhandel. 

Området rummer i dag en karakteristisk pakhusbygning fra ca. år 1900, som i mange år har været brugt til blandt andet eddikebryggeri og senest IT-erhverv. Bygningen har dog ikke været i brug i flere år. Pakhusbygningen er opført i 4 etager og har en højde på knap 15 m. 

Området vejbetjenes fra krydset Storebæltsvej/Bryggerivej, der samtidig indgår som en vigtig forbindelse på tværs af Storebæltsvej for bløde trafikanter, der bevæger sig mellem Knudshovedkvarteret, Nyborg Station og flere af byens skoler.  

En del af området er berørt af åbeskyttelseslinje i forhold til voldgraven. Herudover ligger der flere store ledningsanlæg parallelt med Storebæltsvej - se vejledende oversigtstegning.  

Jernbanesporet, der løber umiddelbart vest for området anvendes til godstransport 1-2 gange om ugen til virksomheden Koppers.