Gældende lokalplan og zonestatus

Med vedtagelse af lokalplan nr. 317 for et blandet boligområde på Aldershvilevej aflyses den gældende lokalplan nr. 226 for nedrivning og bebyggelse - Aldershvilevej.

Zonestatus

Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.