Bevaringsværdige bygninger

Inden for lokalplanområdet er der i kommuneplanen udpeget 2 bevaringsværdige bygninger. Bygningerne omfattes af et nedrivningsforbud i lokalplanen og der laves bevarende bestemmelser for vedligehold, om– og tilbygninger.

Bygninger (se figur nedenfor) er alle registreret med en SAVE værdi på 4, hvilket indikerer en middel bevaringsværdi

Kortbilag 3 viser beliggenheden af de bevaringsværdige bygninger.

Figur ovenstående: Nordenhusevej 25, fra 1870 har en bevaringsværdi på 4

Figur ovenstående: Nordenhusevej 23, fra 1900 har en bevaringsværdi på 4