Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen giver udelukkende mulighed for en udvidelse, som ligger i forbindelse med eksisterende by. Planen vurderes udelukkende at have lokal påvirkning og forventes ikke at kunne påvirke nabokommunerne.