Servitutter

Lokalplanområdet er pålagt en række servitutter, der kan indflydelse på udnyttelse af grunden.

Ved lokalplanens udarbejdelse er der tinglyst følgende servitutter:

15.04.1899 - Dok. om forsynings- og afløbsledninger
08.05.1926 - Dok. om bebyggelse, benyttelse mv
12.12.1931 - Dok. om byggelinier mv.
26.04.1961 - Dok. om færdselsret mv.
15.04.1977 - Byplanvedtægt nr. 2

Bygherre må selv sikre overholdelse af privatretlige rådighedsservitutter, som fx vedr. afløbsledninger, færdselsret mv.

Servitutdokumentet om bebyggelse, benyttelse mv fremgår ikke af tingbogen.

Lokalplanens bestemmelser om placering af bebyggelse mv. respekterer vejbyggelinje langs Nyborgvej.

Lokalplanen ophæver byplanvedtægt nr. 2 inden for lokalplanens område.