Naturbeskyttelsesloven

Lokalplanområdet ligger indenfor 300 m skovbyggelinje tilknyttet kommunal skov ved Bondemosen. 

Som udgangspunkt må der ikke placeres ny bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove, jf. Naturbeskyttelsesloven. Da der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse mellem skoven og lokalplanområdet, så er det Nyborg Kommunes vurdering, at beskyttelseslinjen ikke træder i kraft, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 3.