Grundvandsinteresser

Planområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der opsættes bestemmelser vedr. anvendelse af området i lokalplan nr. 204 som er gældende for området.