Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Lollandsvej, via den eksisterende overkørsel lige syd for lokalplanområdet.

Lokalplanen vurderes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i trafikmængden eller vejforhold.