Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen giver mulighed for et sundhedshus samt midlertidige rehabiliteringsboliger. Sundhedshuset er påtænkt at skulle indeholde lokale aktører, så som læger , fysioterapeuter, kiropraktorer o.l. Lokalplanen vurderes først og fremmest at have lokal indvirkning. Planen forventes ikke at påvirke nabokommunerne væsentligt.