Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Den hidtil gældende lokalplan nr. 2.2 aflyses for den del, der er omfattet af denne lokalplan.

Zonestatus

Området ligger i landzone og forbliver med denne lokalplan i landzone.