Påvirkning af nabokommuner

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil påvirke nabokommuner. Det vil dog være medvirkende til at skabe en større differentiering af det eksisterende boligtilbud i Nyborg.