Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm. Planen sikre at eksisterende bebyggelse i landbyen Ellested kan renoveres og genopbygges på en sådan måde at det fortsat passer ind i det eksisterende landsbymiljø.