Naturbeskyttelsesloven

Flere af Lokalplanens delråder er omfattet ligger indenfor udpegede nærområder til boringer til almene vandforsyninger (bnbo), 100 meter af beskyttelseslinje omkring fortidsminder (§18 i naturbeskyttelsesloven) og å-beskyttelseslinjen på 150 meter (§16 i naturbeskyttelsesloven) samt skovbyggelinjen (300 meter) (§17 i naturbeskyttelsesloven).