Servitutter

Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse af tinglyste servitutter indenfor lokalplanområdet. 

Lokalplanområdet består, på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse, af 21 ejendomme. 

Bemærk: Det er ejers ansvar at sikre, at der ikke findes tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejdet. Ikke alle rør, ledninger og kabler er tinglyst, og det anbefales, at alle relevante forsyningsselskaber kontaktes, inden jordarbejder påbegyndes.

Opmærksomheden henledes på følgende rådighedsservitutter, der alle vedrører forsynings- og afløbsledninger, og som skal respekteres:    

 • Dato/løbenummer 30.07.1959-940899-35 med titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. 
 • Dato/løbenummer 10.10.1975-942288-35 med titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. 
 • Dato/løbenummer 10.10.1975-947349-35 med titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
 • Dato/løbenummer 10.10.1975-947382-35 med titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
 • Dato/løbenummer 05.05.1977-947364-35 med titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
 • Dato/løbenummer 05.05.1977-947392-35 med titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
 • Dato/løbenummer 05.05.1977-947451-35 med titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
 • Dato/løbenummer 20.06.2021-1013026865 med titel: Elledninger og tekniske anlæg

Opmærksomheden henledes ligeledes på følgende tilstandsservitutter, som fortsat skal respekteres: 

 • Dato/løbenummer 27.06.1975-942457-35 med titel: Dok om parkering (vedr. matr. nr. 30kl) Servitutten omhandler 9 parkeringspladser tilknyttet det nuværende lægehus i Ullerslev. 
 • Dato/løbenummer 26.08.2020-1012175815 med titel: Deklaration vedrørende betaling af merkøbesum ved salg af dagligvarer fra ejendommen (vedr. matr. nr. 30gf)  
 • Dato/løbenummer 15.12.2020-1012526219 med titel: Deklaration om byggeretligt skel og vilkår for opstilling af containere (vedr. matr. nr. 29ga, 29gb, 29hø, 29kl) 
 • Dato/løbenummer 15.12.2020-1012526666 med titel: Deklaration om byggeretligt skel (vedr. matr. nr. 29kl) 
 • Dato/løbenummer 15.12.2020-1012526963 med titel: Deklaration om forkøbsret (vedr. matr. nr. 29fæ) 

Tilstandsservitutter vedr. medlemskab af centerforeningen og tidligere lokalplaner aflyses eller slettes ved lokalplanens endelige vedtagelse. Det samme gør følgende tilstandsservitutter: 

 • Dato/løbenummer 05.11.1964-942287-35 med titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, fjernvarme mv. (vedrører matr.nr. 30gf) (nr. 4)   
 • Dato/løbenummer 11.02.1965-942365-35 med titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, fjernvarme mv. (vedrører matr.nr. 30hq) (nr. 5) 
 • Dato/løbenummer 18.03.1965-942362-35 med titel: Dok om bebyggelse, benyttelse, fjernvarme mv. (vedrører matr.nr. 30hp) (nr. 6) 

I forhold til sidstnævnte er der tale om bygningsregulerende servitutter i forbindelse med oprindeligt grundsalg, som i dag vurderes overflødig, da alle grundene er bebyggede og regulerede via ny lokalplan.  

Kortet stedfæster servitutter indenfor lokalplanområdet, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejder.