Påvirkning af produktionsvirksomheder

En del af planområdet ligger mindre end 500 m fra virksomheder, der er omfattet af definitionen for produktionsvirksomheder. Det drejer sig imidlertid om mindre autoværksteder og en tankstation, der ligger i en sådan afstand fra planområdet, at der ikke kan forventes nogen miljøpåvirkning af den planlagte anvendelse. Planlægningen kan derfor heller ikke forventes at medføre begrænsninger for de nævnte virksomheders drift eller udviklingsmuligheder, der ikke er begrænset af andre mere nærliggende forhold.