Vej og trafik

Vej- og stiplanlægning

Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Lindenborgvej, som i den overordnede vejplan har status som kommunal vej. 

Den planlagte boligvej inden for lokalplanområdet får status som privat fællesvej. 

Det interne stisystem i området tilsluttes den rekreative stiforbindelse i skellet til mod boligområdet ved Jagtenborgvej.

Trafikplan og kollektiv transport

De nye boliger ligger med adgang til lokale og regionale kollektive transportmuligheder. Der er ca. 550 meter til nærmeste busstoppested.