Nationale interesser

Lokalplanen berører ikke væsentligt planlægningsinteresser af national karakter.