Bæredygtighed

Planstrategien for Nyborg Kommune arbejder for at kommunen kan udvikle sig på et bæredygtigt grundlag. Dels ved at fokusere på sundhed og dels gennem bæredygtig planlægning mm.

Lokalplanen understøtter en bæredygtig udvikling i kommunen ved at sikre god udnyttelse af centrale byarealer. Samtidig sikres ny bebyggelse i området med lokalplanen mod fremtidige oversvømmelseshændelser.