Servitutter

Lokalplanområdet er pålagt en række servitutter, der kan have indflydelse på udnyttelse af grunden.

Ved lokalplanens udarbejdelse er der tinglyst følgende servitutter:

  • 17.10.1872 - 909986-35: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. 
  • 23.08.1897 - 909987-35: Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. 
  • 05.05.1971 - 909988-35: Dok. om forbud mod salg af korn mv. 
  • 22.08.1977 - 909989-35: Byplanvedtægt nr. 16.  

Bygherre skal selv sikre overholdelse af privatretlige rådighedsservitutter, som fx vedr. forsynings- /afløbsledninger mv.

Lokalplanen ophæver byplanvedtægt nr. 16 inden for lokalplanens område.

Efter planlovens § 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med planen.