Bilag 4 - Planteliste

DANSK NAVN / LATINSK NAVN
Ask: Fraxinus excelsior
Avnbøg: Carpinus betulus
Benved: Euonymus europaeus
Birk, dun-/vorte-: Betula pubescens/pendula
Bævreasp: Populus tremula
Bøg: Fagus sylvatica
Eg, stilk-/vinter-: Quercus robur/petraea
El, rød-: Alnus glutinosa
Elm, storbladet: Ulmus glabra
Fyr, skov-: Pinus sylvestris
Gedeblad, dunet: Lonicera xylosteum
Hassel Corylus: avellana
Hvidtjørn, alm./engriflet: Crataegus laevigata/monogyna
Hyld, alm.: Sambucus nigra
Hæg, alm.: Prunus padus
Kirsebær, fugle-: Prunus avium
Kornel, rød: Cornus sanguinea
Kvalkved: Viburnum opulus
Lind, småbladet-: Tilia cordata
Løn, spids-: Acer platanoides
Navr: Acer campestre
Pil, femhannet-/grå-/sejle-/øret: Salix pentandra/cinerea/caprea/aurita
Rose, blågrøn/hunde-/klit-/æble-: Rosa dumalis/canina/pimpinellifolia/rubiginosa
Røn, alm.: Sorbus aucuparia
Slåen: Prunus spinosa
Syren: Syringa vulgaris
Tørst: Rhamnus frangula
Vrietorn: Rhamnus catharticus
Æble, vild: Malus sylvestris
Ær: Acer pseudoplatanus