Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende byplanvedtægt eller lokalplan

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr. 60 for sommerhusområde ved Nordenhuse samt lokalplan nr. 74 - Supplement til lokalplaner nre. 58, 59 og 60.

Zonestatus

Området ligger delvis i sommerhuszone og delvis i landzone. Zoneforholdene fastholdes med denne lokalplan.