Risikobekendtgørelsen

Der er ingen virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen i nærheden af lokalplanområdet.