Servitutter

Lokalplanområdet er pålagt en række servitutter, der har indflydelse på udnyttelse af grunden. 

En servitutredegørelse viser, at følgende tinglyste servitutter er relevante for planområdets udnyttelse: 

  • 25.06.1963-927963-35: Dok. om højspænding mm. Deklarationen udlægger et 6 m bredt højspændings-luftledningsnet og begrænser samtidig brugen af arealet under samme.  
  • 26.05.1995-4771-35: Dok. om ekspropriation (jernbane) Deklarationen fastlægger, hvilke installationer, indretninger, bevoksning mm som ikke må forefindes på ejendommen indenfor nærmere angivne afstande fra spormidten. 
  • 02.10.1995-9202-35: Dok. om vej mv. Deklarationen omhandler den eksisterende asfaltvej gennem planområdet. 

Bygherre skal sikre overholdelse af de nævnte servitutter.