Gældende lokalplan og zonestatus

Zonestatus

Området ligger i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone. Der er ingen gældende lokalplaner for området.