Vandløbsloven

Rørledning
Etableringen af en rørledning eller anden vandafledning fra regnvandsbassin til Ladegård Å vil indebære gravearbejde, herunder ved åbrinken, hvilket forudsætter tilladelse efter vandløbsloven.