Lokalplan nr. 314
Erhvervsformål ved Holmens Boulevard

Endeligt vedtaget 22. november 2022 efter offentlig høring fra 7. september til 5. oktober 2022

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty