Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Lokalplanområdet er ikke omfattet af beskyttelseslinjer efter naturbeskyttelsesloven - eksempelvis skov-, sø- å- kirke eller fortidsmindebeskyttelseslinjer. Der er derudover ikke registreret beskyttet natur i form af § 3 områder indenfor planområdet.