Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende lokalplan

Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende lokalplan nr. 91 for et område til offentlige formål i Skaboeshuse for de dele af området, som er omfattet af denne lokalplan. 

Zonestatus

Området ligger i byzone og forbliver med denne lokalplan i byzone.