Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra flere produktionsvirksomheder. Lokalplanen vurderes dog ikke, at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne, da nærværende lokalplan blot ændrer anvendelsen af området til også at omfatte tæt-lav boligbebyggelse i overensstemmelse med kommuneplanen. Dette ses i forhold til den hidtil gældende lokalplan, som kun omfattede åben-lav boligbebyggelse. Desuden ligger der eksisterende boliger mellem lokalplanområdet og produktionsvirksomhederne.