Kommuneplan

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2017. Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.B.5 Nyborg, Aldershvilevej, Rødby m.m. som er udlagt til boligformål i form af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. For tæt-lav gælder en bebyggelsesprocent på 35 og for åben-lav 30. Der må inden for rammeområdet max. opføres bebyggelse i 8,5 meters højde.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplans rammebestemmelser, samt generalle rammer for fælles ophold- og friarealer. Derfor er forslag til Kommuneplantilæg nr. 26 fremlagt i høring sammen med forslaget til lokalplanen.

Foreslaget fastsætter

  • En bebyggelsesprocent for tæt-lav fastsættes til 40
  • Når der er tale om bebyggelse i form af huldudfyldning opsættes der ikke minimumskarv til kvadratmeter areal for fælles fri og opholdsarealer.