Kortbilag 3 - Illustrationsplan tæt-lav udstykning

Klik her for at se kortbilaget som pdf-fil:LINK

For at beholde kortbilaget i det rette målestok, skal pdf'en printes i A4-format.