Påvirkning af nabokommuner

Lokalplanen giver udelukkende mulighed for en mindre udvidelse af et eksisterende boligområde i byzone. Planen vurderes udelukkende at have lokal påvirkning og forventes ikke at kunne påvirke nabokommuner.