Bilag 1 - Matrikulære forhold, Lokalplanafgrænsning og Vejadgang