Naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer

Skovbyggelinje

Hele lokalplanområdet ligger inden for Christianslundsskovens skovbyggelinje. For at muliggøre formålet med nærværende lokalplan vurderes det, at der ikke kræves dispensation fra skovbyggelinjen, idet der ligger et bebygget område mellem skoven og lokalplanområdet (Undtagelsesbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 3 (husrækkereglen)) LBK nr 240 af 13/03/2019

På arealer, der er omfattet af skovbyggelinjen, hvor der findes væsentlig, lovlig bebyggelse, gælder forbuddet mod bebyggelse kun mellem skoven og den væsentlige, lovlige bebyggelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 3.