Påvirkning af produktionsvirksomheder

Lokalplanområdet er indenfor 500 meter fra to virksomheder, der er klassificeret som produktionsvirksomheder. Det drejer sig om Serviceteamet, Nyborg Kommune og Beredskab Fyn. Lokalplanen vurderes ikke at kunne medføre skærpede miljøkrav til produktionsvirksomhederne, da virksomhedernes drift ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne.