Gældende lokalplan og zonestatus

Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af lokalplan nr. 87 for Knudshovedvejskvarteret fra 1996. Lokalplanen aflyses for hvad angår nærværende lokalplans område ved vedtagelsen af planen.

Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver med denne lokalplan i byzone.