Gældende lokalplan og zonestatus

Gældende lokalplan

En del af planområdet er omfattet af lokalplan nr. 258 for "Nyborg Destillery". Nærværende lokalplan supplerer bestemmelserne i lokalplan nr. 258 for en del af området. 

Med vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende § 5 i lokalplan nr. 258 for "Nyborg Destillery".

Zonestatus

Området ligger i delvist i landzone og delvist i byzone. Arealerne i landzone overføres med denne lokalplan til byzone.