Bæredygtighed

Nyborg Kommune arbejder for, at byudvikling sker på et bæredygtigt grundlag, hvor der tages vidtstrakte hensyn til natur og miljø, klimatilpasning, hensigtsmæssige infrastrukturelle løsninger, energibesparende løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet.

Denne lokalplan understøtter dette mål ved:

  • at udnytte eksisterende byzonearealer til nye boliger, hvilket begrænser arealforbruget,
  • at sikre, at bebyggelsen og området integrere områder til håndtering af overfladevand, f.eks. grønne tage og LAR-løsninger, og
  • at et bælte på 25 m langs skovkanten reserveres til rekreativt grønt areal, hvor der kun kan indpasses et fælleshus og legefaciliteter.