Servitutter

Der er tinglyst én servitut på ejendommen: Byplanvedtægt nr. 2 fra 15.04.1977. Byplanvedtægten ophæves for Enebærvej 3 ved endelig vedtagelse af lokalplan xx.